Nederland er i nitrogenkrise, og landbruket er den store synderen. Er det over og ut for Timo Burgers og hans 80 melkekyr?

Kvelertaket

MELKEKONTROLL: Det tar halvannen time for Timo Burgers å melke 80 kyr alene. I dag har han besøk av Martin Walders (til venstre) fra avlsselskapet, som tar prøver for å sjekke melkas kvalitet.

Psssj!

Dokument