Pagon-arkitektene så på gjenreisningen av Norge som en maktkamp, hevder professor Espen Johnsen i ny bok.

Plass for Pagon

ÉN ETASJE: I løpet av sin tid i Pagon utviklet Sverre Fehn og Geir Grung en humanistisk tilnærming til arkitektur, sier professor Espen Johnsen. Det resulterte blant annet i Økern­hjemmet, der alt var på ett plan.

Da Sverre Fehn og Geir Grung tegnet Økernhjemmet på starten av 1950-tallet, spurte de seg hva eldre mennesker har behov for. De tenkte som så, at eldre har dårlig hørsel, men liker å høre på radio – derfor må rommene ha ekstra lydisolering. De trenger både møteplasser og privatliv, men også en følelse av nærhet til naturen – store vinduer og balkonger ble løsningen. Eldre bør stimuleres til bevegelse, men siden mange sliter med forkalkning i leddene, må man unngå trapper.

Kultur