113-alarm i Nord-Norge

Det overrasker ingen at ambulansen er lenger unna i nord enn i sør. Enkelte av postnumrene i Klassekampens digitale kart har også få innbyggere og utrykninger. Likevel er det verdt å merke seg hvor enorm forskjellen er mellom landsdelene: Av 61 postnumre med mer enn én times ventetid på sykebilen, ligger 50 i våre to nordligste fylker. Flere av områdene som kommer dårligst ut på 113-kartet, er bygder med hundrevis av innbyggere og et rikt liv. Bare fire områder har til sammenligning like dårlige tall i Helse Sør-Øst, som betjener 3,1 millioner nordmenn og som også har sine utposter. Ambulansen er rett og slett oppsiktsvekkende langt unna mange steder i Nord-Norge. Og verre kan det snart bli.

Leder