Lær av gamle kamper, Steinholt

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

Jan R. Steinholt skriver i Klassekampen 30. september at «kommunistene beviste for verdens folk at de var og er de mest konsekvente antifascistene». Han reagerer på at jeg ønsker å «fravriste antifascismen fra stalinismens klør», og mener jeg med det legger opp til «primitiv antikommunisme».

Debatt