Seks rusorganisasjoner stiller felles krav til regjeringens behandlingsreform for rusfeltet. De mener rett til oppfølging etter behandling må lovfestes.

Stiller tøffe krav til ny rusreform

Felles krav: Inger Lise Hansen i Actis og Asbjørn Larsen i RIO mener en behandlingsreform må lovfeste rett til hjelp og støtte etter rusbehandling.

Norge er et av landene i Europa med høyest dødelighet knyttet til narkotikabruk. I 2022 var det 321 narkotika­utløste dødsfall i Norge. For å få snudd utviklingen og sikre rusbrukere bedre hjelp har regjeringen lovet en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Den er varslet i begynnelsen av 2024.

Innenriks