Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Seks rusorganisasjoner stiller felles krav til regjeringens behandlingsreform for rusfeltet. De mener rett til oppfølging etter behandling må lovfestes.

Stiller tøffe krav til ny rusreform

Felles krav: Inger Lise Hansen i Actis og Asbjørn Larsen i RIO mener en behandlingsreform må lovfeste rett til hjelp og støtte etter rusbehandling.

Norge er et av landene i Europa med høyest dødelighet knyttet til narkotikabruk. I 2022 var det 321 narkotika­utløste dødsfall i Norge. For å få snudd utviklingen og sikre rusbrukere bedre hjelp har regjeringen lovet en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Den er varslet i begynnelsen av 2024.