Når Hans Hulbækmo nå platedebuterer som soloartist, er det samtidig den omtrente syttiende albumutgivelsen trommisen spiller på.

Forut­sig­bar­hetens uforut­sig­barhet

MUSIKKMANN: Hans Hulbækmo i ett av sine rette element. Foto: Anna Ueland/Grappa

Det er vel mellom … ti og femten band. Som spelle med en viss regelmessighet. Je telte det for ikke så lenge sea, men jeg husker itte helt, sier Hans Hulbækmo en søndag på Grønland i Oslo.

Musikkmagasinet