Svensk mafia

Sveriges regjering holdt krisemøte i går om den eskalerende gjengvolden, som bare de siste dagene har krevd sju menneskeliv. Gjengkriminaliteten har likhetstrekk med den italienske mafiaen i USA på 1920- og 30-tallet, med Al Capone som en av forgrunnsskikkelsene. Fra å kontrollere brennevinshandelen omstilte mafiaen seg til gambling og så til narkotika. Mye av den svenske gjeng­kriminaliteten, der barn ned til 11-årsalderen rekrutteres, har koplinger til narkotika. Unge vokser opp i områder der åpent narkotikasalg er en del av hverdagen. Det gir et signal om at her gjelder det andre lover og regler enn i Sverige for øvrig. Skrittet til selv å begynne med narkotikasalg blir kort.

En tidligere kioskeier fra Uppsala, Rawa Majid, kjent som Den kurdiske reven, trekker nå i trådene, som en moderne Al Capone. Allerede som 19-åring fikk han sin første dom for sigarettsmugling, noe som ble starten på en lang og voldelig kriminell karriere. Tre år seinere fikk han åtte og et halvt års fengsel for å ha et større parti kokain fra Nederland i garasjen. Han er etterlyst internasjonalt for en rekke grove narkotikalovbrudd. Meldinger på den krypterte meldingstjenesten Encrochat har avdekket hvordan han organiserte omfattende narkotikahandler. Bilder i sosiale medier viser bunker med pengesedler og dyre Rolex-klokker. Over hele Sverige gjorde politiet beslag av kokain, amfetamin og cannabis, merket med revesymboler. Og for de som måtte tro at legalisering er svaret, viser erfaringene fra de amerikanske delstatene som har legalisert cannabis, at gjengvolden ikke ble påvirket.

Utviklingen i Sverige er en advarsel til oss i Norge. Gjengvold, segregering og utenforskap er problemer også her. Skal en komme volden til livs, kreves det tilstedeværende politi med fullmakter til å slå ned på straffbare forhold, kombinert med sosiale tiltak som gir ungdom jobb og framtidshåp. I Sverige er høyresida og folk flest redd for volden, mens venstresida er redd for Sverigedemokraterna. Tida er likevel ikke inne for å gjøre dette til en politisk strid. Det som teller, er å gjennomføre en politikk som faktisk bidrar til integrering og forbedring av sosiale forhold, samtidig som politiet får ressurser til å rulle opp og slå ned kriminelle bander og nettverk.

Leder