EU løper etter klokka for å regulere kunstig intelligens. Er det i det hele tatt mulig? Og hva gjør norske politikere?

Kunstig kontroll?

Sosial kontroll: Balansen mellom teknologisk utvikling og innbyggernes rettigheter har ikke stått sterkt i noen av landene som er i teknologisk front, mener Jonas Engestøl Wettre fra Teknologirådet.

Det snakkes om en teknologisk revolusjon. Det snakkes om at kunstig intelligens etter hvert vil gjennomsyre alle deler av samfunnet.

Dokument