Våpen i politiet

Norge er et av få land i verden der politiet ikke bærer våpen til vanlig. Riktig nok har politiet våpen nedlåst og sikra i bilene sine, men i mange situasjoner som oppstår, er de ubevæpna. Politiets Fellesforbund har lenge vært tydelig på at de ønsker å gå bort fra den norske tilnærmingen og heller innføre generell bevæpning. De argumenterer for at Norge har et annet trussel- og kriminalitets­bilde enn tidligere og mener derfor at det er viktig for sikkerheten til befolkningen, men også for politifolkene sjøl.

Fremskrittspartiet har programfesta at de ønsker et fast bevæpna politi. På NRKs «Dagsnytt 18» tirsdag varslet partiets stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen, som også er leder av justiskomiteen på Stortinget, at Frp jobber med et forslag som vil gi politifolk tilgang til våpnene, slik de ønsker. Både SV og Venstre advarer mot ei slik endring av politikken og viser til at det kan føre til at politiet bruker våpen oftere enn før.

Det at norsk politi ikke har umiddelbar tilgang til våpen, har vært kontroversielt i politiet lenge. Det er forståelig at det for dem som jobber i politiet, kan være en trygghet i å bære våpen – i arbeidshverdagen møter de tross alt kriminelle miljø der våpen er i omløp. Det er verdt å minne om at Norge er et av de tryggeste landene i verden, og at det ikke er noe som tyder på at det vil endre seg med det første. Det skjer ikke flere drap i Norge enn tidligere.

I Norge har folk flest tillit til politiet. I mars i år skrev nettstedet Politiforum om resultatet fra politiets årlige innbyggerundersøkelse. I 2022 svarte 72 prosent av respondentene i undersøkelsen at de hadde ganske eller svært høy tillit til politiet. 11 prosent oppgir imidlertid at de har fått lavere tillit det siste året. Bevæpning av politiet og flere skuddhendelser er nevnt som en av grunnene for at tilliten synker. Funnene fra undersøkelsen, og begrunnelsene, er åpenbart sammensatt. Likevel mener vi at det er vel verdt å ta vare på den norske tradisjonen med et ubevæpna politi.

Leder