Våpen i politiet

Norge er et av få land i verden der politiet ikke bærer våpen til vanlig. Riktig nok har politiet våpen nedlåst og sikra i bilene sine, men i mange situasjoner som oppstår, er de ubevæpna. Politiets Fellesforbund har lenge vært tydelig på at de ønsker å gå bort fra den norske tilnærmingen og heller innføre generell bevæpning. De argumenterer for at Norge har et annet trussel- og kriminalitets­bilde enn tidligere og mener derfor at det er viktig for sikkerheten til befolkningen, men også for politifolkene sjøl.

Leder