Trugsmålet mot økonomien er ikkje omfordeling av rikdom, men dei som vil halde rikdomen for seg sjølv, seier Thomas Piketty.

Ut mot skatteflukt

Ulikskap: Den franske samfunns­økonomen Thomas Piketty er mest kjent for forskinga si på korleis fordelinga av inntekt og formue har utvikla seg over tid. I går møtte han professorar og studentar på Noreg handelshøgskule i Bergen.

Den kjende franske økonomen ber Noreg og andre land innføre skattereglar som hindrar at rike personar kan flytte ut for å unndra seg skatt.

Innenriks