Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Trugsmålet mot økonomien er ikkje omfordeling av rikdom, men dei som vil halde rikdomen for seg sjølv, seier Thomas Piketty.

Ut mot skatteflukt

Ulikskap: Den franske samfunns­økonomen Thomas Piketty er mest kjent for forskinga si på korleis fordelinga av inntekt og formue har utvikla seg over tid. I går møtte han professorar og studentar på Noreg handelshøgskule i Bergen.

Den kjende franske økonomen ber Noreg og andre land innføre skattereglar som hindrar at rike personar kan flytte ut for å unndra seg skatt.