Balansen er forrykket

I sine knappe to og et halvt år som amerikansk president på 1970-tallet fortsatte Gerald R. Ford avspenningspolitikken han arvet av sin forgjenger Richard Nixon. I statsvitenskapen brukes ofte med det franske begrepet détente på perioden med mindre spenning under den kalde krigen. Før Nixon måtte gå av i 1973, hadde han reist til Kina og håndhilst på Mao Zedong og undertegnet en nedrustningsavtale med Leonid Bresjnev i Moskva. Et norsk ord på politikken Ford arvet og videreførte fra sin forgjenger, er tøvær. Spørsmålet er hva skipet som i dag bærer hans navn, varsler om når det i går ankret opp i Oslofjorden, tøvær eller økt spenning?

Leder