Når toppen drar ifra

«Skal en opprettholde frontfagsmodellen, kan ikke kapitaleierne stikke av med mesteparten av gevinsten av lønnsmoderasjonen og i neste omgang stikke av fra skatteregningen og dra til Sveits», skrev professor i økonomi Kalle Moene i Dagens Næringsliv lørdag. Han viste til at selv om ideen bak frontfagsmodellen var at arbeiderne i produktive næringer skulle hjelpe arbeidere andre steder å få lønningene opp, har modellen i praksis ført til lønnsmoderasjon i Skandinavia. Den moderasjonen har tjent oss godt, mener professoren. Internasjonal konkurranse har for eksempel ikke ført til lavere sysselsetting, slik det har skjedd i områder uten samkjørte lønnsforhandlinger.

Spørsmålet Moene stiller, er hvordan økt ulikhet og galopperende lederlønninger påvirker slike forhandlinger. Hvem vil holde tilbake egen lønnsutvikling når en økende andel av gevinstene går til kapitaleiernes private disposisjon og lederlønningene øker med begrunnelser ingen kan forstå? Streiken forrige uka var til dels begrunnet med at LO-medlemmene «ikke aksepterer at sjefene spiser opp folks kjøpekraft», som LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa. LO krevde lavlønnstillegg og at deler av oppgjøret ble flyttet fra lokale til sentrale forhandlinger. Til tross for at store deler av dekningen dreide seg om ølmangel – en opptelling vi gjorde onsdag viste at det dreide seg om 40 prosent av sakene – var det LO som fikk sympatien på sin side i denne streiken.

Etter en vinter hvor milliardærer rømmer landet etter en økning i formuesskatten på noen få promille, var det på tide at oppmerksomheten om privat økonomi igjen var rettet mot vanlige folk. For mange betydde lønnsøkningene tilkjempet gjennom streiken mye. Vektere, butikkansatte, bussjåfører og reinholdere får lite eller ingenting i lokale oppgjør. Etter streiken fikk de opp mot 22.500 kroner ekstra i året. Det merkes. Den historiske streiken i årets mellomoppgjør har vært særdeles vellykket. Den er dessuten bidratt til å øke legitimiteten til frontfagsmodellen i en tid der eiere og toppledere krever moderasjon av alle andre enn seg selv.

Leder