Nye takter?

Den første spørreundersøkelsen om klasse­bevissthet i Sverige ble gjennomført i byen Katrineholm i 1948, blant arbeidere og tjenestemenn ved tre større industri­bedrifter. På dette tidspunktet var sosiologien et nytt fag i Norden, industrialiseringen i full gang, og det sosialdemokratiske partiet fikk over 46 prosent i valg til Riksdagen. Resultatet er ifølge forfatter og økonomihistoriker Erik Bengtsson, som gjengir den i boka «Värdens jämlikaste land?» fra 2020, «mycket fascinerande». 80 prosent av arbeiderne og 50 prosent av funksjonærene oppga at de var arbeiderklasse. På spørsmål om hvilken klasse som hadde makta i det svenske samfunnet, svarte en majoritet at det var arbeider­klassen.

Arbeiderklassens følelse av å være delaktige i en stor samfunnsomveltning ga det sosialdemokratiske partiet styrke til å gjennomføre reformer. Det som også skjedde i Norden fra 1920-tallet, var en utvidelse av sosial og økonomisk representasjon i maktorganer. Folk som inntil nylig ikke hadde hatt stemmerett, satt plutselig rundt maktas bord. Det var en politisk demokratisering, som også førte til utjevning av inntekter og formuer. Men representasjonen endret seg etter hvert som sosialdemokratene fikk makt. Ifølge Bengtsson kom 33 prosent av sosialdemokratenes riksdagsgruppe fra arbeideryrker i 1933. I 1961 var tallet 11 prosent.

Det er i dag full fløystrid i Arbeiderpartiet om hvem som skal ta over plassene i toppledelsen. I et av forslagene som nå er fremmet, er næringsminister Jan Christian Vestre spilt inn som ny nestleder i stedet for Bjørnar Skjæran. Vestre framstår som en dyktig fyr, men i likhet med partileder Jonas Gahr Støre er han er steinrik arving fra Oslo vest. Med unntak av Thorbjørn Jagland har Ap hatt ledere fra Oslo vest sammenhengende siden 1981. Å få inn Vestre i toppledelsen viser derfor mer kontinuitet enn brudd i Aps moderne historie. Det kan bli vanskelig for et parti for vanlige folk. På slutten av 1980-tallet gjennomførte svenske sosiologer en ny undersøkelse i Katrineholm. Da dominerte følelsen blant byboerne av at makta var overført til en anonym og fjern elite.

Leder