Todelt helse

Lørdag fortalte Stavanger Aftenblad en smått absurd historie. 59 år gamle Kjetil Sigmundsen, som sliter med en nervesykdom, fikk ikke operasjon ved Stavanger Universitetssykehus. Overlege Roald Baardsen kunne ikke forsvare å bruke 150.000 kroner på en nervestimulator, som kunne hjelpe mot smertene. Men arbeidsgiveren til Sigmundsen har privat helseforsikring. Dermed kunne fastlegen henvise ham til privatsykehuset Aleris. Der møtte Sigmundsen den samme legen som hadde avvist ham på det offentlige sykehuset. Baardsen er en av mange offentlig ansatte leger som har fått tillatelse til å jobbe på et privat sykehus på fritida. Med Aleris-logo på brystet og 150.000 kroner fra et forsikringsselskap kunne samme lege operere pasienten han nettopp hadde avvist.

Leder