Åra går, Vossa Jazz består – no med Oddrun Liljas tingingsverk, og gammal Molvær på ny.

50-årsdag

LILJA & CO: Gitarist og komponist Oddrun Lilja Jonsdottir stod for årets tingingsverk. Foto: Vossa Jazz/Sverre Hjørnevik

Ein kan jo spørja seg kor mange jazzfestivalar dette landet har plass til. Men skal ein dømma etter oppmøte, engasjement og salstal under påskens jubileumsutgåve av Vossa Jazz, held i alle fall denne festivalen det gåande i lang tid framover. Sjølv om han ikkje er på storleik med dei største, forsvarar Vossa Jazz utan tvil sin posisjon som ei viktig brikke i norsk jazzmiljø.

Musikkmagasinet