Lege og tillitsvalgt Erik Høiskar ved Oslo universitetssykehus føler han tidvis er midt i en tåkeheim, der de på toppen ikke vet hva som foregår i førstelinja – og omvendt.

Sykehusene har 7500 ledere

LANG LINJE: Overlege og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus Erik Høiskar er kritisk til de mange ledelsesnivåene ved sykehuset. Foto: Fartein Rudjord

Andelen ansatte i administrasjon og ledelse ved sykehusene har vokst mer enn antall ansatte i sektoren generelt. Det kommer fram i Sykehusutvalgets rapport.

Innenriks