Tana-ordfører Helga Pedersen (Ap) mener at å oppheve forbudet mot sexkjøp er et rart signal å sende.

Fra løpesedler til lovforbud

For forbud: Ordfører Helga Pedersen (Ap) sier at prostitusjonen på 1990-tallet var en stor belastning for Tana kommune.

På 1990-tallet var Helga Pedersen en av dem som delte ut løpesedler i kampen mot prostitusjon. En av parolene var å forby kjøp av sex. Pedersen var aktiv i Tana og Finnmark AUF da prostitusjonen i hjemkommunen bredte seg.

Politikk