Tilliten til olje- og energidepartementet er lik null, sier Leif Arne Jåma. Nå avviser han alternative tiltak i Fosen-saken.

– Riv, reparer, revegeter

MOT NATUREN: Leif Arne Jåma, leder i Sør-Fosen sijte, var en av dem som vant fram i Høyesterett da de slo fast at vindturbinene er ulovlig. Her er han avbildet før dommen kom. Den dag i dag står vindturbinene fortsatt på Fosen. Foto: Frida Holsten Gullestad

«Riving, reparasjon og revegetering.» Leif Arne Jåma, leder av Sør-Fosen sijte, en av to driftsgrupper på ­Fosen, er klar på hva som må til for å avslutte Fosen-­konflikten. Samenes tillit til Olje- og energidepartementet (OED) er nå lik null.

Innenriks