Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen reagerer på at forhandlingene om ny normalkontrakt har pågått uten at de har blitt inkludert.

Forenings­leder mener seg ført bak lyset

Bekymret: Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforening, frykter at flere normalkontrakter for skjønnlitterære forfattere vil splitte forfatterstanden.

Det er lang tradisjon for at landets skjønnlitterære forfattere forholder seg til én felles normalkontrakt når de inngår avtale med et forlag om å gi ut bok. Den tradisjonen kan nå stå i fare: I flere måneder har Forleggerforeningen og Forfatterforbundet forhandlet om en ny normalkontrakt, uten at Den norske Forfatterforening har blitt invitert med.

Kultur