På offensiven

  • Lørdag lanserte regjeringen sin handlingsplan mot sosial dumping. Mange av de 35 tiltakene er godt nytt for arbeidsfolk. Økt fradrag for fagforeningskontingent bidrar til at flere organiserer seg. Flere tiltak, som skjerpede krav til kontrakter, styrker arbeideres rettigheter. Det viktigste er likevel medisinen som skrives ut mot løsarbeiderlivet som har fått vokse under åtte år med borgerlig styre. Blant annet i budbilbransjen har vi sett at sjåfører hyres inn via enkeltpersonforetak i stedet for å ansettes. Regjeringen snur bevisbyrden og legger til grunn at folk er arbeidstakere med mindre arbeidsgiver kan sannsynliggjøre oppdragsforhold. Et tydeligere arbeidstakerbegrep i arbeidsmiljøloven er et godt utgangspunkt for å få bukt med en modell som har uthulet velferdsstaten.

Leder