Konkursboet

  • Når arbeidere ikke har fått lønn fordi bedriften de jobbet i, gikk konkurs, kan de søke hjelp i Navs lønnsgarantiordning. Slik begrenser staten tapet for de ansatte. Ordningen er del av sikkerhetsnettet som fanger oss opp når vi snubler. Men noe har skjedd med arbeidslivet de siste årene som gjør at velferdsstaten ikke virker helt som før. Vi fikk et grelt eksempel i avisa på lørdag. Sjåførene i Storm Transport mottok ikke sine siste lønninger før selskapet veltet over ende. En av dem, Piotr Kaliski, ble stående rettighetsløs etter konkursen, uten hjelp fra Nav-ordningen. Han var «selvstendig næringsdrivende» uten fast ansettelse. Hans eneste mulighet for å få ut lønna er, som en hvilken som helst kreditor, å sende sitt krav til et konkursbo som ikke akkurat bader i penger.

Leder