I Kirkenes er folk-til-folk-samarbeidet med Russland dødt og grensa nær stengt:

– En vegg mellom oss

SPLITTET: Kirkenes’ bedrifter og kulturliv har russiske samarbeidspartnere. Det gjelder også verftet Kimek, som er øverst i bildet. Nå splitter sanksjonene mot Russland samarbeidet. FOTO: GISLE ODDSTAD, VG/NTB Gisle Oddstad

STOPP: Grensa til Russland har vært ei bru for både næringsliv og kultur i Kirkenes. – Nå har det kommet en vegg mellom oss, sier Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet.

I snart 30 år har folk-til-folk samarbeidet blomstret mellom Kirkenes og russiske byer på andre sida av grensa til Russland. Det er knyttet et tett næringssamarbeid og mange felles prosjekter innenfor idrett og kultur. Selv soldater fra Kirkenes møtte russiske kolleger til et årlig hyggelig fotballoppgjør.

Innenriks