Usemje om kor vidt ny forsvarsavtale inneber ei endring i norsk politikk:

Avdra­ma­ti­serer basane

UPROBLEMATISK: Karsten Friis i Nupi meiner amerikanske basar på norsk jord er uproblematisk. – Dette er tale om postkontor og kantiner der du kan få kjøpe deg ein Big mac, seier han. Anniken C. Mohr

SPENT: Nupi-forskar Karsten Friis meiner kritikarane av den nye baseavtalen driv med antiamerikanisme, men han får sjølv så hatten passar av forskarkollega.

Forskar Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitiske institutt (Nupi) meiner at lite er forandra med den nye tilleggsavtalen mellom Noreg og USA på forsvarsfeltet.

Politikk