MALERI­MYS­TERIET

VED FØRSTE BLIKK: Anita Kongssund ser for første gang det store maleriet som hun har etterforsket i lang tid. Som forskningsarkivar ved Nasjonalmuseet prøver hun å finne ut av hvem som har eid maleriet og hvordan det kom inn i museets samling. Sigve Bremer MejdalVED FØRSTE BLIKK: Anita Kongssund ser for første gang det store maleriet som hun har etterforsket i lang tid. Som forskningsarkivar ved Nasjonalmuseet prøver hun å finne ut av hvem som har eid maleriet og hvordan det kom inn i museets samling. Sigve Bremer Mejdal

Ukjent: Hvordan havnet et massivt, italiensk maleri hos Nasjonalmuseet i Oslo? Anita Kongssund og Cynthia Osiecki har bare ett spor.

På en gittervegg i en lagerbygning på Oslos østkant henger et enormt maleri. Det er slitent: Lerretet er slapt og dekket av et tynt støvlag, langs kantene har maling flasset av. Likevel er maleriet storslått.

Dokument