Kunstnere og kulturkommentatorer vurderer de blå kulturministrenes innsats:

Åtte års åndenød

TRI­NE SKEI GRAN­DE (V), 2018–2020: Med sel­ves­te Venst­re-sje­fen på plass i Kul­tur­de­par­te­men­tet var det man­ge som hå­pet at kul­tur­li­vet skul­le få bedre gjen­nom­slag i re­gje­rin­gens in­ter­ne bud­sjett­for­hand­lin­ger. Grande fikk ros av man­ge for sine kunn­ska­per og vi­sjo­ner, selv om ikke alt ble om­satt i hand­ling. Fra 2018 til 2020 le­ver­te hun tre stor­tings­mel­din­ger om me­die­støt­te, fri­vil­lig­het og – krona på ver­ket – kul­tur­mel­din­gen «Kul­tu­rens kraft». Anders Kvam­men

Tom Cruise, bunad, brunost og pandemi. Det er elementene som går igjen når Kultur-Norge oppsummerer åtte år med borgerlig kulturpolitikk.

På valgdagen førstkommende mandag blir det avgjort om statsminister Erna Solberg (H) blir sittende ved roret, eller om det er duket for et regjeringsskifte.

Kultur