MDG skrur til naturpolitikken:

Krever naturlov

NATURLIGVIS: – Det haster å gjøre noe med naturkrisa, sier Kriss Rokkan Iversen, nestleder i MDG. I går vedtok partiet at Norge skal ha et lovpålagt mål om null netto tap av natur i 2025. Frank R. Roksøy

GRØNT: Miljøpartiet De Grønne vil lovfeste en stans i all nedbygging av norsk natur i 2025. Ap er positive til forslaget.

– På samme måte som klimamålene setter absolutte grenser for hvor mye klimagasser vi kan slippe ut, må vi sette absolutte grenser for naturinngrep, sier Kriss Rokkan Iversen, nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Politikk