Fire kinoeiere, tre konsertarrangører, to festivaler og én teaterprodusent har fått en halv milliard i statsstøtte:

Hit går kulturpengene

Ti kulturarrangører har fått 500 millioner kroner, viser Klassekampens oversikt. Det er en firedel av all krisestøtta som er delt ut til kulturlivet.