Frå 2003 har talet på arbeidsinnvandrarar til Noreg auka med over 200.000:

Arbeid på grensa

KRITISK: Amram Hadida, klubbleiar på Aker Solutions-verftet på Stord, meiner 2020 har vist kor sårbart Noreg er. FOTO: MARTIN ÅRSETH Klassekampen

STÅR FAST: Nesten 100.000 arbeidarar med adresse i utlandet får ikkje reist til eller frå jobb. Tillitsvalde meiner det viser kor sårbare vi er.

Når regjeringa stengte grensene, låste dei mange arbeidarar fast anten på jobb eller heime. Mykje industri og bygg og anlegg er avhengige av at det kjem arbeidarar frå utlandet. Periodar gjennom fjoråret viste kor kritisk det vert når arbeidarane ikkje kjem inn i landet.

Innenriks