Ap med laveste medlemstall siden 1925Rødt, MDG, SV og Sp vokser

Medlemskrise for Ap

MISTER FLEST: Grafen viser vekst eller fall i antall medlemmer for de største politiske partiene siden sist stortingsvalg. Tallene som er sammen­liknet, er medlemstallet ved utgangen av 2017 og 2020. Arbeierpartiet har mistet 8405 medlemmer, tilsvarende nesten 16 prosent av medlemmene.

NY KRISE: Mens Sp, Rødt, SV og MDG har vekst, flykter medlemmene fra Ap. På fire år har over 8000 medlemmer forlatt partiet.

Det er bare litt over en uke siden Arbeiderpartiet ble rystet av en katastrofemåling på kun 17,5 prosent. Nå får partiledelsen nye krisetall i fanget: Partiet blør medlemmer.

Politikk