På universiteter og høyskoler jobber 1 av 8 midlertidig:

Valgte trygg jobb

ANGRER IKKE: Etter avlagt doktorgrad flyktet Sigrid Rønneberg fra midlertidige stillinger i akademia. I dag har hun fast stilling i Justervesenet. Foto: Tom Henning Bratlie

RISIKO: Ingeniør Sigrid Rønneberg valgte en fast, sikker stilling framfor et usikkert liv i akademia. Akademikerne krever lovendring for å få ned bruken av midlertidige stillinger.

– Det er ikke en holdbar situasjon for dem som går midlertidig i årevis uten å vite om de har lønn neste år, sier Sigrid Rønneberg til Klassekampen.

Innenriks