Kan statsstøttet faktasjekking bidra til et løft for norsk sakprosa? Det tror Prosa-redaktør Merete Røsvik:

Ønsker statlig faktastøtte

REDAKTØR MED IDÉ: Merete Røsvik har ikke tatt stilling til den betente striden rundt Marte Michelets «Hva visste hjemmefronten?», men i lys av situasjonen spør hun om statsstøttet faktasjekking kan være en idé for norsk sakprosa. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

Prosa-redaktør Merete Røsvik foreslår en offentlig ordning for faktasjekking av sakprosabøker, men møter ikke entusiasme fra bokbransjen.

«Kunne det vere ein idé å opprette ei offentleg støtteordning for faktasjekking av bøker?» Det er Prosa-redaktør Merete Røsvik som spør, i en lederartikkel i tidsskriftets nyeste nummer.

Kultur