Staten solgte aksjene i eiendomsselskapet Entra for to uker sidenI går økte verdien kraftig

Praktbygg til lavpris

ØKT VERDI: I går fastslo Entra at verdien på deres eiendommer har steget kraftig. Her utenfor Nasjonalbiblioteket, som Entra eier. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Foto: Tom Henning Bratlie

DÅRLIG DEAL: Staten har solgt sine aksjer i Entra for 2,5 milliarder kroner. En verdivurdering viser at de er verdt 210 millioner mer.

For to uker siden solgte staten sine aksjer i Entra til svenske Castellum AB. Staten hadde en eierandel på 8,2 prosent av aksjene i selskapet. Aksjene ble solgt for 2,5 milliarder kroner, eller 169 kroner per aksje.

Innenriks