Arkitekt Erling Viksjøs (1910–1971) rolle som kurator har vært undervurdert, hevder professor Espen Johnsen i en ny bok:

Krevende skjønnhet

BRUTAL SKJØNNHET: Professor Espen Johnsen mener Bakkehaugen kirke er blant Viksjøs aller mest vellykkede.

Erling Viksjø forente kunst og arkitektur på en måte ingen norske arkitekter hadde gjort før ham, mener Espen Johnsen. Aller mest vellykket er integrasjonen i Bakkehaugen kirke.

– Når man har å gjøre med et så perfekt bygg som dette, er det ingenting å tilføye, sier Espen Johnsen.

Kultur