Eit nytt utval skal vurdera om alle kommunar skal ha same oppgåverFår applaus frå Høgre-fylkesleiarar

Bur seg på kommunereform 2.0

A-LAGET: Kommunalminister Nikolai Astrup (H) utanfor legevakta i Bærum saman med ordførar Lisbeth Krog (H). Astrup vil sjå på om ein skal gje dei største kommunane meir makt over tenester. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB Terje Pedersen

STEG TO: Regjeringa har sletta mange kommunar frå kartet, men er ikkje ferdig. No kan det bli eit A- og B-lag blant kommunane.

Med kommunereforma blei 119 kommunar slått saman til 47 nye kommunar. Faktum er likevel at mange av dei attverande kommunane i Noreg er små. Over 120 kommunar har under 3000 innbyggarar.

Innenriks