Mellomalderen kan kasta lys over «evige» samtidskrigar der stormakter ikkje sigrar over svakare fiendar, ifølgje forfattarar.

Kunsten å forstå krig

KRIGSOMGREP TIL DEBATT: Definisjonen av krig som noko statar driv med, tilslører at krigføring finn stad i ei gråsone mellom det offentlege og private, det lokale og internasjonale, hevdar Øyvind Østerud og Hans Jacob Orning. Her lyttar afghanske Taliban-krigarar til ei tale frå leiaren av ein utbrytarfraksjon i Taliban i Farah-provinsen i 2015. FOTO: JAVED TANVEER AFP/NTB SCANPIX JAVED TANVEER

Noreg har ytt sitt til den fåfengde intervensjonen i Afghanistan. Kunne det gått annleis om vi forstod at Taliban liknar birkebeinarane?

Ei jamføring av birkebeinarane og Taliban kan verka dristig.

Kultur