Solbergs tese

* Høyre-leder Erna Solberg har i et intervju med VG uttalt at «måten ekstreme antiislamske grupper omtaler muslimer på i dag, likner måten ekstreme antisemittiske grupper omtalte jødene i tiårene som førte opp til andre verdenskrig»». Dette har vakt sterke reaksjoner, blant annet fra Mona Levin (Aftenposten 9. august) og Trond Berg Eriksen (Morgenbladet 12. august), mens Dagsavisen på lederplass har advart mot Solbergs uttalelser. Gjengs for kritikken av Høyre-lederen ser ut til å være at jødehatet, for å si det med Dagsavisen, «ble dyrket i statlig propaganda og nedfelt i raselover. Deretter endte det i deportasjoner, gasskamre og krematorier». Også Berg Eriksen legger vekt på at jødehetsen var statsdrevet og fra 1933 var Tysklands offisielle ideologi. Den ble etter hvert fulgt opp med lover som fratok jødene alle borgerrettigheter og all juridisk beskyttelse.

Meninger