Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lihkku beivviin!

I dag feirer vi samenes nasjonaldag i Finland, Russland, Sverige og Norge. 6. februar har vært offisiell flaggdag bare siden 2003, men 20-årsjubileet er ikke grunnen til at dette blir et spesielt år for det samiske folk. Innen juni skal Sannhets- og forsoningskommisjonen levere sin rapport. I fem år har de gransket urett mot samer, kvener og skogfinner. I et intervju i VG fredag varslet kommisjonens leder Dagfinn Høybråten at rapporten blir en bombe. Gjennom arkivsøk, folkemøter og møter med enkeltmennesker, har kommisjonen samlet historier om diskriminering og hets. Til sammen har de mottatt over 750 fortellinger. Både de som har fortalt, og kommisjonens medlemmer har hatt støtte fra et psykisk helseteam fordi, som Høybråten sier, «å ta imot så mye smerte kan også være krevende». Det står som et forvarsel om hva som kommer. Ifølge Høybråten avdekker de deler av norgeshistorien som ikke har vært kjent. Vi håper rapporten blir grunnlag for et etterlengtet oppgjør med fortida.

Kommisjonens arbeid handler om sannhet og også om forsoning. Det siste er det vanskeligste. Det er mye forlangt at mennesker som nå bretter ut sine historier om hets, skal forsone seg med det som har skjedd. Å få fakta på bordet er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Reell forsoning betinger forbedring. For på sett og vis er ikke fornorskingspolitikken over. Den dag i dag mangler vi samiske språklærere og tilrettelegging for samisk i samfunnet. Den gamle KrF-toppen tar til orde for et språkløft. I tillegg peker han på at folk fortsatt opplever diskriminering i sosiale og økonomiske sammenhenger. «Det er vi nødt til å få slutt på hvis vi skal komme videre, sånn at ikke stadig nye generasjonen skal arve denne ondskapen», sier han.

Vi har lært på skolen at fornorskingspolitikken varte fra rundt 1850 og hundre år fram. På en dag som denne, er det verdt å dvele ved at det samiske folks kamp pågår ennå. I et av versene i nasjonalsangen som synges på tvers av de moderne landegrensene i dag, heter det, oversatt til norsk:

Våre fedre før har seiret over dem som urett øvet / La oss også motstå, brødre, dem som vil oss underkue / Solens sønners seige avkom / Aldri skal du overvinnes!

I dag heiser vi det samiske flagget og håper at 2023 blir et nytt vendepunkt, slik Alta-aksjonen var det i 1979. Lihkku beivviin!