Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringa setter seg selv over loven når de ikke tar Fosen-dommen til følge.

Turbinene snurrer fortsatt på Fosen

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

L ihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! I dag er det samenes nasjonaldag. En dag som ble vedtatt av Samekonferansen i Helsinki i 1992, men som ikke ble offisiell flaggdag i Norge før i 2003. På denne 20-årsmarkeringa for at vi endelig begynte å flagge også fra offisielle bygg, kan vi markere hvor langt storsamfunnet har kommet i å anerkjenne det samiske folkets rettigheter. Men vi må også forholde oss til det som gjenstår før Norge ikke lenger er en kolonistat.