Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mastersyke

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil vi mangle nesten 100.000 fagarbeidere i Norge om ti år. Industrien og næringslivet skriker etter fagarbeidere og folk med høyere fagutdanning. Det har mange årsaker, men det er liten tvil om at vi i for stor grad har heiet på akademisk utdannelse, som har blitt ansett som «bedre» enn yrkesutdanning. Grunnskolen, som skulle legge til rette for både allmennfag og fagrettet utdannelse, har blitt for lite praktisk.