Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nav-direktør Hans Christian Holte hevder at IT-prosjektet P3 kan gi nettogevinst for Nav. Etatens egne tall viser det motsatte.

Navs prognose: IT-smell gir 1,74 mrd. i minus

RØDE TALL: Navs prognoser fra oktober tilsier økonomisk nedtur for IT-prosjektet P3. Foto: Tom Henning Bratlie

17. oktober 2022 er Navs toppledelse samlet til et møte ledet av direktør Hans Christian Holte. En liten arbeidsgruppe bestående av personer tilknyttet IT-satsingen P3, økonomi- og styringsavdelingen og ytelsesavdelingen har gjort opp status for P3.