Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Venstresida er fanget i kapitalistenes argumentasjon.

Myten om markedet

I ordskiftet om strømmarkedet har venstresida tatt sin sedvanlige side for regulering og derfor mot markedet, mens politisk sentrum fra Arbeiderpartiet til Høyre forsvarer markedet med referanse til dets naturlige logikk i å etablere balanse mellom tilbud og etterspørsel. Strømmarkedet er ikke unikt her: Markedet framstilles som naturtilstanden, der orden oppstår. Om ikke dette skjer, er det fordi det står en regulerende stat i veien. Ta argumentet om at grunnen til at det ikke finnes et marked for ambulansetjenester i Nord-Norge er at staten har monopolisert tilbudet. Og at om man bare liberaliserer, så vil det snart dukke opp ivrige fly og helikopter klare til å levere tjenestene.

Git: main, Build env: production, running in production mode, Sanity: production