Du kan bla til neste sideBla med piltastene

SV stiller et klart krav til Ap og Sps neste statsbudsjett:

Vil øke skatten

IKKE NOK: SVs Kari Elisabeth Kaski mener dagens skattepolitikk ikke gjør nok for å redusere ulikhet. FOTO: SIV DOLMEN
Foto: Siv Dolmen

OPP: Statistisk sentralbyrås rapport om de reelle verdiene av de rikes aksjeformuer må følges opp med skatteskjerping, mener SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Statistisk sentralbyrås funn bygger opp under at ulikheten i Norge er større enn det som er dokumentert tidligere, og at politikken for å få ned ulikheten gjennom skattesystemet ikke er målrettet nok, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson for SV.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production