Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Juristkommisjon mener Høyesterett må vurdere Norges forsvarsavtale med USA:

Ber Stortinget trå på bremsen

ADVARSEL: Jussprofessor Terje Einarsen mener regjeringen tilslører realiteten med forsvarsavtalen. – Det er vanskelig å se at dette har en annen forklaring enn at regjeringen vil ha en innsnevret diskusjon om dette når saken skal opp i Stortinget. FOTO: MARTIN ÅRSETH

ADVARSEL: Stortinget står i fare for å vedta en ny forsvarsavtale med USA uten å være tilstrekkelig informert om konsekvensene, advarer ICJ-Norge.

Tirsdag 24. mai legger utenriks- og forsvarskomiteen fram innstilling om forsvarsavtalen mellom Norge og USA, som blant annet innebærer oppbygging av amerikanskstyrte områder på norske militærbaser – såkalte omforente områder. 3. juni vedtas den i stortingssalen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production