Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Straumprisane kjem av kraftkablane til utlandet, hevdar stifting. Dei meiner regjeringa tåkelegg:

Koplar stiv pris til kablane

HAR STUDERT STRAUMPRISAR: Utgreiar Isak Lekve i De Facto har skrive ein rapport om straumpriskrisa i 2021 og 2022. Klassekampen

HØG PRIS: Noreg importerer høge straumprisar gjennom kraftkablane til utlandet, meiner forskingsstiftinga De Facto. Det er ammunisjon til ein gryande kraftkamp på LO-kongressen.

Straumpriskrisa gjennom vinteren har ikkje råka størstedelen av den kraftkrevjande industrien – enno.