Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Roe vs. Wade

  • Et notat fra USAs høyesterett om retten til abort har blitt lekket til offentligheten og har vakt enorm oppsikt. Saken omhandler den såkalte Roe mot Wade-dommen fra 1973, som ga gravide kvinner rett til selvbestemt abort. Høyesterett skal nå ta stilling til om den skal bli stående, etter at Missouri har gått til sak for å kunne innføre en lov der retten til abort reduseres fra uke 24 til uke 15. Roe mot Wade-dommen bygger på en tolkning av det 14. grunnlovstillegget, som sikrer retten til privatliv, som domstolen mente innbefattet retten til abort. Domstolen delte samtidig svangerskapet inn i tre trimestre, med ulike regler for hver periode. Da dommen falt i 1973, gjaldt retten til abort til uke 28, da fosteret var levedyktig utenfor livmora. På grunn av medisinske framskritt er grensa i dag mellom 23. og 24. uke.