Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Equinor skal opprettholde investeringer i olje og gass i flere tiår framover, slår selskapets konserndirektør fast:

Vil pumpe til siste dråpe

OMVISNING: Konserndirektør Kjetil Hove sier Equinor vil produsere olje og gass i mange tiår framover. Her er han med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en omvisning på Johan Sverdrup-feltet forrige uke.

TIL SLUTT: Equinor jobber for at Norge skal bli verdens aller siste leverandør av olje, forteller Kjetil Hove, konserndirektør i Equinor.

Dagens energipolitiske situasjon setter Equinor i en svært viktig posisjon som energileverandør til Europa, mener Kjetil Hove. Han er Equinors konserndirektør og ansvarlig for selskapets aktivitet på norsk sokkel.

– Å forsyne Europa med spesielt gass, men også olje, er vel egentlig det viktigste bidraget vi kan gi til Europa, sier Hove.

Han forteller at Equinor planlegger å opprettholde høye investeringer i olje og gass i mange tiår, og viser til at de har lave CO2-utslipp under produksjon.

– Betyr det at Norge kan bli verdens siste olje- og gassleverandør?

– Det er jo det både FN og alle andre sier, at den oljeprovinsen med høyest lønnsomhet og lavest CO2-fotavtrykk er den som skal produsere helt til slutt. Det vi jobber med hver eneste dag, er å få lavest mulig CO2 og høyest mulig lønnsomhet. Så hvis vi lykkes med det, så er vi kanskje det. Så det er jobben som vi jobber med.

Jobber for maks produksjon

På onsdag la Equinor fram et justert driftsresultat på 18 milliarder dollar i første kvartal. Det tilsvarer rundt 170 milliarder kroner – et rekordhøyt resultat for selskapet.

Krigen i Ukraina skaper store endringer i et allerede presset energimarked, og prisene på olje og gass er skyhøye. Onsdag formiddag lå prisen for et fat nordsjøolje på 108 dollar. For Norge og den norske oljegiganten Equinor betyr dette enorme inntekter.

Klassekampen snakket med Hove på Johan Sverdrup-plattformen, hvor Equinor er operatør, forrige uke. Han fortalte at med dagens situasjon i Europa jobber selskapet for å produsere så mye olje og gass de klarer.

– Det er viktig at vi har så høy regularitet på anleggene som mulig. Derfor går vi gjennom alle planene våre for å se på hvordan vi kan optimalisere vedlikehold og planlagt aktivitet så vi kan eksportere mer. Det er det vi jobber for hver eneste dag – så høy produksjon som overhodet mulig, sier Hove.

Historisk sett har Equinor brukt andre og tredje kvartal på vedlikehold og dermed eksportert mindre, men nå er målet å opprettholde en jevn eksport av olje og gass gjennom hele året, forteller han.

Ser unik mulighet for gass

Russland har tidligere stått for om lag 45 prosent av gassen, 25 prosent av olja og 45 prosent av kullet som EU importerer. Russlands angrepskrig i Ukraina har gjort at flere EU-land vil gjøre seg mindre avhengige av russisk energi.

EU-kommisjonen har tidligere lagt fram en plan for å kutte to tredeler av russisk gassimport allerede i år. På tirsdag denne uka la kommisjonen fram et forslag for boikott av russisk råolje. Samtidig har Russland nylig kuttet gassforsyningene til Polen og Bulgaria.

Hove i Equinor tror norsk gass vil spille en viktig rolle i Europa i lang tid.

– Vi tror Europa vil trenge gass i mange tiår framover. Vi mener norsk gass er veldig godt posisjonert fordi vi har lave kostnader, og infrastrukturen allerede er bygd ut. Hvis Europa ønsker å være mer uavhengig av russisk gass, mener jeg norsk gass har en unik mulighet til å posisjonere seg i Europa.

– Samtidig går jo mange EU-land nå i en tydelig, raskere retning mot fornybart. Dere skremmes ikke av signaler fra for eksempel Danmark som vil løsrive seg fra all gass?

«Det er det vi jobber for hver eneste dag – så høy produksjon som overhodet mulig»

KJETIL HOVE, KONSERNDIREKTØR I EQUINOR

– Nei, vi tror som sagt Europa vil trenge gass i mange tiår. Men også vi ser at Europa vil etterspørre mer fornybar energi og ikke minst CO2-utslippsfri energi. Derfor har vi en veldig klar agenda innenfor blått hydrogen og ammoniakk, hvor vi tar ut CO2-et. Men vi tror likevel det vil være behov for rein gass også.

– Skal dere drive mer med gass og mindre med olje framover?

– Vi er på cirka 50/50 i dag. Så ser vi at de neste par årene, på grunn av dette feltet blant annet (Johan Sverdrup, journ.anm.), blir vi litt mer på væske, men i slutten av tiåret er vi litt mer på gass. Vi er på cirka 50/50 og tror vi vil ligge der også i en stund framover.

Flere fossile arbeidsplasser

Samtidig som de europeiske energimarkedene hungrer etter norsk olje og spesielt gass, presses norsk oljepolitikk og hvordan den står seg i en verden som skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, fra stadig flere hold.

Hove er likevel klar på at han mener norsk olje og gass har lang levetid og er viktig i en overgangsperiode.

– Verden vil trenge olje og gass. Ja, verden transformerer til andre energikilder, men i en overgangsperiode vil du fortsatt ha behov for olje og gass. Og hvis vi klarer å tilby konkurransedyktig olje og gass med lavest mulig CO2-fotavtrykk i produksjonsleddet, så mener vi det er det verden trenger, sier Hove.

Han trekker også fram havvind, blå hydrogen og karbonfangst og -lagring som andre næringer der Equinor har ambisjoner i Norge. Nylig fikk selskapet tildelt lisensene Smeaheia i Nordsjøen og Polaris i Barentshavet for å lagre fanget CO2 under havbunnen.

– Hva sier du til dem som mener at olje og gass står i veien for grønn industrisatsing?

– Jeg tror det er å snu problemstillingen litt på hodet. Jeg tror at vi som nasjon, som industri, ikke har sjans til å transformere oss uten kompetansen fra oljeindustrien. Og for å løfte disse nye verdikjedene så trenger du kapital. Det har vi gjennom virksomheten i olje og gass. Den kompetansen vi har bygd nå i løpet av de siste 40 årene, den skal vi videreutvikle, og jeg tror det vil være flere arbeidsplasser innenfor næringen her på slutten av dette tiåret enn ved begynnelsen av det.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production