Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringens støttespillere demonstrerer for politisk kontroll over krafta:

Presses av egne allierte

MER Å GI: Statsminister Jonas Gahr Støres strømkrisetiltak er gode, men ikke gode nok, mener Jørn Eggum (t.v.), leder i Fellesforbundet. Her fra landsmøtet i Fellesforbundet i 2019. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

KRAV: Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri er blant talerne når fagrørsla demonstrerer for politisk kontroll over strømprisen.

I mange industribedrifter er det en økende uro for at dagens kraftpolitikk over tid vil bety et europeisk prisnivå på kraft i Norge. Det kan på lang sikt bety kroken på døra for store deler av kraftkrevende industri i Norge.

Nå tar industrien til gatene for å fremme krav om en varig løsning på strømkrisa.

20. januar demonstrerer viktige støttespillere av regjeringen utafor Stortinget under parolen «Politisk kontroll over strømprisen!» Blant talerne er Jørn Eggum, leder i LOs største industriforbund, Fellesforbundet, og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre.

– Vi får mange bekymrede henvendelser fra våre medlemmer angående dagens høye strømpriser. Husk at i enkelte av våre bransjer har folk vært permitterte lenge. Nå får de i tillegg store utgifter til strøm. Det er viktig for meg og forbundet å vise solidaritet med disse og vise at vi deler bekymringen og at vi stiller opp, sier Eggum.

Han mener regjeringen er på ballen med krisepakka som hjelper husholdningene når strømprisen blir høy, men mener tiltakene som har kommet, så langt ikke er i nærheten av nok.

– Jeg er alvorlig bekymret for hva økte strømpriser vil ha å si for industrien og for arbeidsplassene nå og i framtida, sier Eggum.

Også arbeidsgiverne er representert blant talerne.

– Vi har tillit til at regjering og storting kan håndtere dette, men det er viktig at også vi på arbeidsgiversida er med å markere den uro som også deler av industrien føler på kroppen, sier Stein Lier Hansen, direktør i Norsk Industri, NHOs største landsforening.

Aksjonsgruppe bak demo

Initiativet til demonstrasjonen er tatt av Industriaksjonen. Aksjonen er et samarbeid mellom en rekke fagforeninger og klubber i ulike industriforbund i LO. Gruppa opererer i stor grad uavhengig av forbundsledelsen i LO-forbundene.

– Dette er ikke en demonstrasjon mot regjeringen. Det er drahjelp og et dytt for å hjelpe de rødgrønne partiene å lande på riktig løsninger. Flertallet og handlingsrommet finnes, sier Remy Penev, leder i Industriaksjonen.

«Jeg er alvorlig bekymret for hva økte strømpriser vil ha å si for industrien og for arbeidsplassene nå og i framtida»

JØRN EGGUM, LEDER I FELLESFORBUNDET

Han er tillitsvalgt i Aartun Transport ved smelteverket i Sauda og sekretær i Sauda Arbeiderparti.

Penev gir høyresida brorparten av skylda for frislippet i kraftpolitikken som har bidratt til priseksplosjonen.

Kravene fra aksjonen er:

  • Stans krafteksporten ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene for å sikre bærekraftig tilgang på strøm.
  • Forutsigbare og langsiktige kraftpriser for industri og landbruk, samt toprissystem på strøm for husholdninger.

De ønsker også at Norge melder seg ut av Acer og EUs energiunion.

Ifølge Penev har industriarbeidere fra hele landet varslet at de vil reise til Oslo for å delta på markeringen, og mange organisasjoner har varslet at de støtter demonstrasjonen.

Blant de tilsluttede så langt finner man Nei til EU, Skolenes Landsforbund, fagforeninger for ansatte i kirka, matproduksjon, sporveiene og miljøvernere fra Naturvernforbundet og Motvind, med flere.

– For en enkel industriarbeider er det lett å bli kry når jeg ser all støtta som kommer inn. Dette er en brei folkelig allianse, for konsekvensene hvis krisa fortsetter og industrien må legge ned, vil ramme hele samfunnet, sier Penev.

Flere demoer samme dag

Industriaksjonen er ikke aleine om å demonstrere 20. januar. Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm», med over en halv million medlemmer, har kalt inn til demonstrasjon samme dag og sted.

Mange av detaljene rundt demonstrasjonen er enda ikke klare, men kravet vil bli innføring av en makspris på strøm, ifølge Frank Salvesen, en av gruppas administratorer.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production