Du kan bla til neste sideBla med piltastene

SV er tydelege på at dei er klare for regjeringsmakt, men i Sp er stemninga lunken:

SV er klare – Sp er tause

KREV KAKE: SV feira valresultatet med kake då sentralstyret hadde møte på partikontoret i går. No krev partileiar Audun Lysbakken sin del av valkaka.

SPENT: Trass i eit litt skuffande valresultat er SV klare til å ta regjeringsmakt, men dei møter inga begeistring hos Senterpartiet.

Med eit valresultat på 7,5 prosent ligg SV 1,9 prosentpoeng under snittet av meiningsmålingane i september. Det gjer at maktbalansen mellom dei og Senterpartiet er ein heilt annan enn det som kunne sjå ut til å bli tilfellet i dagane før valet.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production